Menüü

Vastuvõtt

1.klass

Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastuvõtt 1. klassi astumiseks

Vastuvõtt 2018/19.õa algab 1.märtsil ja lõpeb 1.mail 2018.

Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid:
(saab esitada läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli elektrooniliselt või tuua kooli kantseleisse)

Läbi Stuudiumi vastuvõtu saab dokumendid üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud. Dokumendid võib ka hiljem kooli tuua/saata (kool@kiili.edu.ee), kui vastuvõtu avaldus on täidetud.

I klassidesse vastuvõtt

Õpilased võetakse I klassi vastu lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi Stuudium. Klassid komplekteerib kool, võttes võimalusel arvesse ka lapsevanema põhjendatud soove, näiteks määrata laps mõne teise kooli tuleva lapsega (hea sõber, naaber jms) samasse klassi. 

NB! Klassijuhatajat lapsevanem valida ei saa. Klassijuhatajad saavad juba varem komplekteeritud klasside hulgast endale klassi loosi teel, mis toimub kevadisel kooliastuvate laste vanemate üldkoosolekul. Üldkoosolekust antakse teada kooli kodulehel.

NB! Stuudiumi kontot saab lapsevanem taotleda alles siis, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on 1.klassi astujate nimekirjad Stuudiumisse sisestanud, st septembris 2018. Varasemaid kontotaotlusi ei rahuldata!

Uudised

Kontakt

  • Kiili Gümnaasium
    Kooli 2, Kiili alev, 75401 Harjumaa
  • +372 6799 200

Pildialbum